Data Visualization cheatsheet, plus Spanish translations

Originally posted on RStudio Blog:

data visualization cheatsheet

We’ve added a new cheatsheet to our collection. Data Visualization with ggplot2 describes how to build a plot with ggplot2 and the grammar of graphics. You will find helpful reminders of how to use:

 • geoms
 • stats
 • scales
 • coordinate systems
 • facets
 • position adjustments
 • legends, and
 • themes

The cheatsheet also documents tips on zooming.

Download the cheatsheet here.

Bonus – Frans van Dunné of Innovate Online has provided Spanish translations of the Data Wrangling, R Markdown, Shiny, and Package Development cheatsheets. Download them at the bottom of the cheatsheet gallery.

View original

About Visualization – comments on the last Barcelona R User Group Meetup at itnig

Fruit de la col·laboració d’itnig amb el grup d’usuaris d’R, ens van demanar si podríem escriure al seu bloc sobre el grup i com havia anat la reunió de la setmana passada sobre ggplot2. Vam decidir que seria una entrada conjunta al bloc d’itnig i al de rugbcn.

A continuació, el text complet on explico en anglès què és R, de què va el grup d’usuaris d’R de Barcelona i sobre la reunió de dimecres passat.

Last Wednesday took place a regular meeting of the Barcelona R user group community at itnig. This time, the topic was visualization and the talk was given by Jordi Puigdellivol, Data Scientist at AIA.

First things first, what is R?

R is a domain specific programming language that provides a wide variety of statistical, graphical, data manipulation, data modeling, reporting and machine learning techniques that has become an essential tool for Data Scientist at businesses, public administration and academia.

R is open source and is highly extensible, with more than 6000 packages at the Comprehensive R Archive Network (CRAN), and this number is increasing every day. Companies like Facebook, Google, Microsoft and twitter use R for they data analysis day to day work and have done several contributions to the R project.

For some fancy video explaining how cool R is in the Data Analysis world, you can watch this promotional video: R: The most powerful and most widely used statistical software

Right now, there are many online resources where you can learn R. The Try R Course at CodeSchool or the Statistical Learning Course at Stanford University are some of them. You could also join the R User Group Barcelona (RUGBCN) and learn in person with other R users and share your doubts and/or your expertise.

As I was saying, last week week it took place one of our in person meetings, where Jordi Puigdellivol talked about ggplot2. It is an implementation of the grammar of graphics in R. It combines a powerful theory to build any plot you can think about in a easy and nice way. Jordi made an exploratory analysis with fake Facebook data and diamonds data using ggplot2 to get some insights and show how to use ggplot2 package. As always, an important part of the meeting was networking and sharing our expertise about R, data analysis and some statistical and machine learning ideas. You can see Jordi’s presentation with a lot of examples and you could also visit the ggplot2 website for more information, documentation and examples.

GGPLOT2 - RUG Barcelona Meetup

What is RUGBCN about?

Barcelona R user group (RUGBCN) is an open R user community for the Barcelona area. Both online and in person at regular meetings, we aim to provide community support to Barcelona R users, facilitate collaborations, share tips, tricks and ideas, provide presentations on R projects and workshops on R topics or packages. The group is multilingual, informal and professional. All levels of R-saaviness are welcome. Meetings are scheduled through meetup and are held at itnig. Several companies value what we do and sponsor our meetings. We are very grateful to itnig, Estrella Damm,Revolutions Analytics and O’Reilly Media for their support.

This post was also published at itnig blog.

Revolution Analytics Sponsorship 2015

RevolutionAnalytics_logo_374x87_trans

Benvingut sigui a la comunitat Revolution Analytics i el seu R User Group 2015 Sponsorship program! Des de RUGBCN ens alegrem de que tindrem aquest nou sponsor el 2015!

De moment ens servirà per pagar les despeses que ens genera estar a la plataforma meetup, que ens va molt bé per organitzar les reunions. Les samarretes, stickers i el que enviin les anirem sortejant a les reunions i les regalarem als ponents.

Es adient recordar que el grup d’usuaris de Barcelona va sorgir del blog de Revolution Analytics a l’apartat de grups locals. Als comentaris el Tim proposava si algú voldria formar un grup d’usuaris d’R a Barcelona cap allà el 2010.

Aprofitem per agrair als altres sponsors com itnig, Estrella Damm i O’Reilly Media. Si voleu sponsoritzar o realitzar alguna col·laboració amb el grup d’usuaris d’R contacteu amb l’Aleix Ruiz de Villa o amb Lluís Ramon.

tidyr 0.2.0 (and reshape2 1.4.1)

Originally posted on RStudio Blog:

tidyr 0.2.0 is now available on CRAN. tidyr makes it easy to “tidy” your data, storing it in a consistent form so that it’s easy to manipulate, visualise and model. Tidy data has variables in columns and observations in rows, and is described in more detail in the tidy data vignette. Install tidyr with:

install.packages("tidyr")

There are three important additions to tidyr 0.2.0:

 • expand() is a wrapper around expand.grid() that allows you to generate all possible combinations of two or more variables. In conjunction with dplyr::left_join(), this makes it easy to fill in missing rows of data.
  sales <- dplyr::data_frame( year = rep(c(2012, 2013), c(4, 2)), quarter = c(1, 2, 3, 4, 2, 3), sales = sample(6) * 100 ) # Missing sales data for 2013 Q1 & Q4 sales #> Source: local data frame [6 x 3] #> #> year quarter sales #> 1 2012 1 400 #>…

View original 480 more words

O’Reilly Media sponsorship

We have a new sponsor. O’Reilly Media provides

More information to come.

StrataMDW_186

 

Aleix, RugBcn

Nou R, RStudio, user2014, web tutorials i concursos

Ja s’acosta l’estiu i molts ja estem preparant les vacances d’estiu. Si teniu algun moment ociós, amb ganes d’actualitzar o jugar amb les darreres novetats de l’R, aquí us passo algunes de les que jo tinc a la meva llista:

RNova versió d’R

El 10 de juliol de 2014 han anunciat la nova versió d’R, la 3.1.1 amb nom en clau Sock it to Me va veure la llum. Podeu llegir els canvis aquí.

Nova versió d’RStudio

Fa gairebé un mes que els desenvolupadors de l’RStudio IDE van anunciar una nova versió del seu entorn de programació amb R, la versió v0.98.932.

Aquesta versió fa petites millores i correccions en molts aspectes, però on realment puja encara més el nivell és amb la integració amb la evolució de l’R Markdown, que permet crear de forma fàcil words, pdf, presentacions, etc.

Podeu baixar la nova versió de l’RStudio al següent enllaç i veure les novetats.

Val al pena donar un cop d’ull a rmarkdown, que és molt interessant i que tard o d’hora haurem de parlar a una reunió presencial.

user2014,  xerrades i slides

La conferència internacional d’R (useR!) es va celebrar de 1 al 3 de juliol de 2014 a Los Angeles.

Allí es van presentar moltes coses interessants. Moltes presentacions s’han compartit per blocs i Twitter però el més fàcil és buscar-les a la web del congrés. Allí hi ha els abstarcts de les xerrades i moltes de les presentacions que es van dur a terme i el codi que van usar. Esperem que vagin afegint les que encara falten.

RStudio web tutorials

També l’equip d’RStudio presenta Essential Tools for Data Science with R. És un conjunt de webinar amb els diferents packages que han desenvolupat que faran al llarg de l’estiu.

Molts dels tutorials o presentacions que van realitzar al useR! sembla que en faran una versió online perquè els que no vam poder assistir també en puguem gaudir. A continuació les llisto:

 • The Grammar and Graphics of Data Science (30-7-14)
  • dplyr: a grammar of data manipulation – Hadley Wickham
  • ggvis: Interactive graphics in R – Winston Chang
 • Reproducible Reporting (13-8-14)
  • The Next Generation of R Markdown – Jeff Allen
  • Knitr Ninja – Yihui Xie
  • Packrat – A Dependency Management System for R – J.J. Allaire & Kevin Ushey
 • Interactive Reporting (3-9-14)
  • Embedding Shiny Apps in R Markdown documents – Garrett Grolemund
  • Shiny: R made interactive – Joe Cheng

Concursos

Finalment, si necessiteu un concurs per motivar-vos una mica, n’hi ha un per finals de més i específic d’R per fer mapes dels grups d’usuaris d’R a nivell mundial, el Prizes for Best R User Groups Plotting Code.

Un altre concurs és el [Official Rules for the F1® Connectivity Innovation Prize][] sobre dades de la formula 1, tot i que el primer challenge ja ha acabat el termini. Si us agrada la F1 caldrà que estigueu atents pels següents. [Official Rules for the F1® Connectivity Innovation Prize]: https://prize.tatacommunications.com/rules

Si cap dels dos et motiven suficient sempre quedarà Kaggle i la seva llista de propostes.

Bones vacances a tots!!!

Introducing ggvis

Originally posted on RStudio Blog:

Our first public release of ggvis, version 0.3, is now available on CRAN. What is ggvis? It’s a new package for data visualization. Like ggplot2, it is built on concepts from the grammar of graphics, but it also adds interactivity, a new data pipeline, and it renders in a web browser. Our goal is to make an interface that’s flexible, so that you can compose new kinds of visualizations, yet simple, so that it’s accessible to all R users.

Update: there was an issue affecting interactive plots in version 0.3. Version 0.3.0.1 fixes the issue. The updated source package is now on CRAN, and Windows and Mac binary packages will be available shortly.

ggvis_movies

ggvis integrates with Shiny, so you can use dynamic, interactive ggvis graphics in Shiny applications. We hope that the combination of ggvis and Shiny will make it easy for you to create applications for interactive data exploration and…

View original 153 more words

%d bloggers like this: