ggplot2: Com canviar els colors per defecte

Tot i que a diferents reunions hem parlat de la llibreria ggplot2, com per exemple quan en Maik ens va fer una introducció al package o quan  vam veure plegats el webinar del mateix Hadley sobre les futures millores, al bloc no havíem fet encara cap entrada. Espero que amb aquest post es vegi la qualitat dels gràfics que es poden generar amb ggplot2 i animar a qui no el faci servir a donar-li una oportunitat.

Un dels grans avantatges que té la llibreria ggplot2 és que gestiona automàticament tot el format dels gràfics de forma molt agradable visualment, amb un resultat espectacular. Tot i així, a vegades potser preferiries tenir uns altres colors, escales, background, etc.

Amb aquest post mostro com canviar els colors que posa per defecte ggplot2 amb una variable continua. Primer de tot, utilitzaré un data.frame de base que tothom tingui com és el diamonds i faig un gràfic qualsevol on veiem els colors que utilitza el package per defecte.

library(ggplot2) # Carreguem la llibreria
data(diamonds) # Dataframe de ggplot2 que faré servir per fer els exemples
grafic_Base_continua = qplot(carat, price, data = diamonds, colour = carat)
grafic_Base_continua

qplot amb colors per defecte


Tot seguit canvio el gradient de colors, que en lloc de blau cap a vermell, vull que sigui de taronja cap a verd.

grafic_Base_continua + scale_colour_gradient(low="orange", high="green")

qplot canviant els colors del gradient


Per acabar, faig el mateix tot imposant que a l’escala de colors passi pel blanc. Això ho haurà de fer en el punt 2, això s’especifica amb midpoint.

# Passant per un punt mig de color blanc
grafic_Base_continua + scale_colour_gradient2(low="orange", mid = "white", high="green", midpoint = 2)

qplot canviant els colors del gradient passant per un color entremig

Espero que us pugui ser útil. En un altre post explicaré com canviar la paleta de colors si la variable és categòrica.

Lluís Ramon, RUGBCN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: