EDA Reading Group

Catalan

Amb la idea de fer activitats relacionades amb aplicacions de R (no R exclusivament), iniciarem un grup de lectura. El llibre proposat es el clàssic “Exploratory Data Analysis” d’en J. Tukey. Aquest llibre proposa una sèrie de tècniques per conèixer, visualitzar o analitzar millor les dades amb les que estiguem treballant. La idea es potenciar la intuïció més que la tècnica: poques fórmules, pocs formalismes, moltes aplicacions i exemples. És un llibre per a tots els nivells.

Tot allò que vulgueu compartir: dubtes, observacions, idees, propostes d’exercicis, experiències, etc. ho podeu penjar a la web http://edarg.shapado.com/, on la resta de gent us podrà respondre, comentar, etc.. La velocitat proposada es un capítol per setmana. Si veiem que es massa ràpid, alleugerarem el pas. Farem algunes aturades per a que la gent es pugui posar al dia. Tot i així, es poden penjar qüestions sobre capítols anteriors (de manera que la velocitat oficial es fictícia – si no teniu temps podeu anar més a poc a poc). Idiomes acceptats: català, castellà, anglès.

La data de començament es el 11 de juny.

Castellano

Con la idea de hacer actividades relacionadas con aplicaciones de R (no R en sí mismo) empezaremos un grupo de lectura. El libro propuesto es el clásico “Exploratory Data Analysis” de J. Tukey. Este libro propone una serie de técnicas para conocer, visualizar o analizar mejor los datos con los que estemos trabajando. La idea es potenciar la intuición más que la técnica: pocas fórmulas, pocos formalismos, muchas aplicaciones y muchos ejemplos. El libro es apto para todos los niveles.

Todo aquellos que queráis compartir: ideas, ejercicios, experiencias, etc. lo podéis colgar en http://edarg.shapado.com/, donde el resto de gente os podrá responder, comentar, etc.. La velocidad propuesta es un capítulo por semana. Si vemos que es demasiado rápido, iremos más lentos. Haremos algunas paradas para que la gente se ponga al día. Aun así, se pueden colgar cuestiones sobre capítulos anteriores(de manera que la velocidad oficial es fictícia  – si no tenéis tiempo, podéis ir mas relajadamente). Idiomas aceptados: castellano, catalán, inglés.

La lectura empieza el 11 de junio.

English

In order to relate R with its applications (not just R itself), we start a reading group. The proposed book is the classic “Exploratory Data Analysis” by J. Tukey. This book proposes a series of techniques to know, visualize and analyze better your data. The idea is to enhance the intuition rather than technique: few formulas, few formalities, many applications and many examples. The book is suitable for all levels.

Everything you would like to share: ideas, exercises, experiences, etc.. write it on http://edarg.shapado.com/, where the other people can respond you, comment, etc. ..We propose a chapter per week. If we see that is too fast, we will slow down. We will make some stops for people to catch up. Still, you can post questions about previous chapters(so that the official speed is fictitious – if you have no time, you can go slower). Accepted languages: English, Catalan, Spanish.

The group begins on June 11th.

Aleix, RUGBCN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: