Viquillibre Manual d’R

Fa uns dies en Pep Roca ens va contactar dient-nos que en els darrers mesos havia col·laborant en ampliar el manual d’R que podeu trobar en el següent enllaç. Com que la tasca és prou gran i portar-la sol pot ser una càrrega feixuga instava a veure si hi havia gent del grup d’usuaris d’R de Barcelona que s’engrescava a col·laborar-hi.

Per tant, aprofito aquesta entrada per fer difusió del viquillibre que pot servir com a recurs per a iniciats, tot i que encara falta completar-lo, i instar-vos a ajudar en aquesta tasca.

En alguns correus que varem creuar també se’ns va acudir la possibilitat de que en alguna reunió podríem dedicar un temps a que ens expliqui com participar en el projecte i ampliar alguns dels apartats que estiguin més fluixos.

Si us pregunteu que és un viquillibre o en què consisteix el Manual d’R, he extret de les seves pròpies definicions tot seguit:

Què és un viquillibre ?

Viquillibres (Wikibooks en altres versions idiomàtiques) és un projecte de Wikimedia sense afany de lucre i agermanat amb la Viquipèdia per crear, gràcies a la cooperació de tothom, llibres de text, tutorials, manuals d’aprenentatge i altres tipus similars de llibres que no són de ficció.

Què pretén el viquillibre Manual d’R?

Aquest llibre està dissenyat per ser una guia pràctica de com utilitzar el llenguatge de programació R fonamentalment per realitzar anàlisis de dades. Existeix un llibre similar en anglès d’on es van traient coses . Ja hi ha una documentació molt bona a la pàgina web CRAN i en altes llocs de la xarxa, però tots aquests recursos estan dispersos i per tant difícils de trobar i comparar. L’objectiu d’aquest Viquillibre és doble. Per una part, ser un lloc on qualsevol pugui compartir els seus coneixements i trucs R. En segon, ser una referència pels usuaris novells que els hi eviti tenir que anar cercant per la xarxa com amb R es realitza, p. ex., una prova de khi quadrat mostrant els efectius esperats.

L’objectiu és massa ambicions per poder ser assolit sense la col·laboració de la comunitat. Per tant, es sol·licita la seva ajuda. Les col·laboracions són imprescindibles, necessàries i molt molt més que benvingudes. L’animen a corregir, clarificar, millorar i ampliar el contingut d’aquest llibre. Si ho vol fer, a continuació es presenten algunes convencions tipogràfiques i pautes que s’estan intentant seguir en la redacció.

Cal tenir en compte de que aquest no és un llibre d’estadística ni pretén ensenyar estadística. Només és un intent d’explicar com es pot aplicar el mètode estadístic utilitzant el R.

Lluís Ramon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: