Crear packages de forma fàcil amb RStudio

Aquest dijous 4 d’abril ens reunim de nou i explicaré com crear packages de forma fàcil utilitzant RStudio. Un package d’R és la unitat bàsica per compartir i re-utilitzar codi, estenent les funcionalitats base de l’R.

Per a la reunió no cal portar ordinador, però pels que vulguin crear en directe el package cal que tinguin instal·lat el següent:

  • La versió 0.97 de l’Rstudio que permet generar packages de forma fàcil.
  • El package Roxygen2 que permet simplificar el procés de documentació de les funcions, els datasets. Tot i que no és imprescindible per crear packages considero que és molt recomanable.
  • En el cas d’utilitzar el sistema operatiu Windows, a més, cal Rtools que és un programa que conté les eines necessàries per crear packages d’R amb Windows.
  • Tot seguit afegeixo els scripts del package que crearem dijous, que consistirà d’una funció que calcula el quadrat i un dataset amb els mil primers quadrats.

Ens veiem dijous!!!

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: