Ampliar el package amb dades, NEWS i documents

Seguint la presentació de Crear packages de forma fàcil amb RStudio i Documentar el package amb Roxygen2 acabo els vídeos de crear packages de forma fàcil amb RStudio amb Ampliar el package amb dades, NEWS i documents.

En aquest vídeo tutorial explico com afegir dades al nostre package, com informar dels canvis amb NEWS i incloure qualsevol document que considerem rellevant pel package. Com a bonus i degut al retard, afegeixo com incloure una demo.

Per tenir més detalls i totes les opcions d’ampliar els vostres packages, cal anar a la documentació de referència Writing R extensions.

Espero que amb aquests 3 vídeos quedi tot clar com per crear, documentar i ampliar els vostres packages. Si teniu algun dubte envieu-me un correu o escriviu un comentari i intentaré solucionar-ho de la millor forma possible.

Tot i que amb aquest vídeo tutorial acabo la sèrie, si més endavant utilitzo opcions que considero rellevants compartir sobre la creació de packages, potser afegeixo algun altre vídeo.

Videotutorial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: