Rstudio 0.98 (preview release)

He vist pel twitter que a les jornades mundials d’R, que s’han celebrat a Albacete i que m’arrepenteixo de no haver anat, han anunciat l’RStudio Preview Release 0.98.

On presenten dues novetats molt interessants:

 • R Presentations: Per fer presentacions amb html i codi R i que hi ha molta informació aquí.
 • Debugging Tools: No he trobat documentació, per això afegeixo alguns exemples de com fer-ho servir al final de l’entrada.

Altres canvis no anunciats és que millora lleugerament l’estètica, permet veure l’estructura del data.frame, ara el workspace s’anomena Enviornment segurament perquè sigui més coherent amb el debugging tools.

Utilitzar Debugging Tools

Al principi hem va costar veure com es fa ja que no he trobat documentació al respecte. Afegeixo dos exemples en que ja s’activaran els Debugging tools.

Utilitzant browser() i executant la funció, a la part de console s’afegeixen les icones next, stop i continue.

suma2 <- function(x, y) {

  browser()
  z <- x + y

  z

}

suma2(4, 5)
suma2(4, "c")

O també utilitzant options(error=browser) que s’activarà quan hi hagi un error.


options(error = browser)

suma2 <- function(x, y) {
  z <- x + y
  z
}

suma2(4, 5)
suma2(4, "c")

Tot i que són exemples simples i no es veu la potència de debuggar, crec que serveix per intuir com funciona.

Debuggar amb R havia sigut una mica rollo, crec que la proposta de l’RStudio pot ser una millora important, tot i que crec que encara falta polir una mica. Cal mencionar que altres entorns com Eclipse StatET ja tenien eines per debuggar.

Esperarem a la versió oficial 0.98 per veure tots els canvis i la documentació adequada i oficial d’utilitzar els debugging tools.

UPDATE 16-8-13: RStudio ha creat la documentació oficial d’utilitzar Debugging Tools. Podeu llegir-ho aquí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: