Consulteu la presentació del Data Tuesday

Hola usuaris! Ja podeu consultar aquí la presentació que vam preparar per la primera reunió del Data Tuesday a Barcelona. Aquesta presentació va ser feta amb R Presentations , una nova eina disponible a la versió preview d’RStudio.

Hi users! The presentation we prepared for the Barcelona Data Tuesday launch meeting is now available here. Just let you know that for this presentation we used R Presentations, a new feature available at the preview release of RStudio.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: