Archive | Uncategorized RSS for this section

Text Mining amb R i presentacions de 2015

El pròxim 1 d’octubre de 2015, la Laura Marquès farà una introducció a Text Mining amb R. Es presentaran els packages twitter, tm i wordcloud.

La reunió es farà a les oficines de King a Barcelona, Avinguda Josep Tarradelles 123, planta 6.

Per apuntar-vos i informació més detallada aneu al meetup de l’event.

Des que vam començar el 2011, tenim les presentacions i xerrades realitzades al grup dispersades entre el blog i el meetup. He pensat compilar les xerrades i presentacions que s’han generat al llarg del temps al grup. He creat una pàgina que reculli totes les presentacions a un mateix lloc.

De moment, aquí teniu el llistat de què s’ha realitzat el 2015 i la setmana que ve, afegiré la de la Laura.

A la pàgina del bloc de moment només hi ha el 2015, els anys anteriors els aniré afegint a poc a poc, a veure si és fàcil compilar-ho tot.

 

Cloud Machine Learning

Advertisements

New Version of RStudio (v0.99) Available Now

RStudio Blog

We’re pleased to announce that the final version of RStudio v0.99 is available for download now. Highlights of the release include:

 • A new data viewer with support for large datasets, filtering, searching, and sorting.
 • Complete overhaul of R code completion with many new features and capabilities.
 • The source editor now provides code diagnostics (errors, warnings, etc.) as you work.
 • User customizable code snippets for automating common editing tasks.
 • Tools for Rcpp: completion, diagnostics, code navigation, find usages, and automatic indentation.
 • Many additional source editor improvements including multiple cursors, tab re-ordering, and several new themes.
 • An enhanced Vim mode with visual block selection, macros, marks, and subset of : commands.

There are also lots of smaller improvements and bug fixes across the product. Check out the v0.99 release notes for details on all of the changes.

Data Viewer

We’ve completely overhauled the data viewer with many new capabilities including live update, sorting…

View original post 328 more words

Data Visualization cheatsheet, plus Spanish translations

RStudio Blog

data visualization cheatsheet

We’ve added a new cheatsheet to our collection. Data Visualization with ggplot2 describes how to build a plot with ggplot2 and the grammar of graphics. You will find helpful reminders of how to use:

 • geoms
 • stats
 • scales
 • coordinate systems
 • facets
 • position adjustments
 • legends, and
 • themes

The cheatsheet also documents tips on zooming.

Download the cheatsheet here.

Bonus – Frans van Dunné of Innovate Online has provided Spanish translations of the Data Wrangling, R Markdown, Shiny, and Package Development cheatsheets. Download them at the bottom of the cheatsheet gallery.

View original post

Revolution Analytics Sponsorship 2015

RevolutionAnalytics_logo_374x87_trans

Benvingut sigui a la comunitat Revolution Analytics i el seu R User Group 2015 Sponsorship program! Des de RUGBCN ens alegrem de que tindrem aquest nou sponsor el 2015!

De moment ens servirà per pagar les despeses que ens genera estar a la plataforma meetup, que ens va molt bé per organitzar les reunions. Les samarretes, stickers i el que enviin les anirem sortejant a les reunions i les regalarem als ponents.

Es adient recordar que el grup d’usuaris de Barcelona va sorgir del blog de Revolution Analytics a l’apartat de grups locals. Als comentaris el Tim proposava si algú voldria formar un grup d’usuaris d’R a Barcelona cap allà el 2010.

Aprofitem per agrair als altres sponsors com itnig, Estrella Damm i O’Reilly Media. Si voleu sponsoritzar o realitzar alguna col·laboració amb el grup d’usuaris d’R contacteu amb l’Aleix Ruiz de Villa o amb Lluís Ramon.

tidyr 0.2.0 (and reshape2 1.4.1)

RStudio Blog

tidyr 0.2.0 is now available on CRAN. tidyr makes it easy to “tidy” your data, storing it in a consistent form so that it’s easy to manipulate, visualise and model. Tidy data has variables in columns and observations in rows, and is described in more detail in the tidy data vignette. Install tidyr with:

install.packages("tidyr")

There are three important additions to tidyr 0.2.0:

 • expand() is a wrapper around expand.grid() that allows you to generate all possible combinations of two or more variables. In conjunction with dplyr::left_join(), this makes it easy to fill in missing rows of data.
  sales <- dplyr::data_frame( year = rep(c(2012, 2013), c(4, 2)), quarter = c(1, 2, 3, 4, 2, 3), sales = sample(6) * 100 ) # Missing sales data for 2013 Q1 & Q4 sales #> Source: local data frame [6 x 3] #> #> year quarter sales #> 1 2012 1 400 #>…

View original post 480 more words

O’Reilly Media sponsorship

We have a new sponsor. O’Reilly Media provides

More information to come.

StrataMDW_186

 

Aleix, RugBcn

VI Jornadas de Usuarios de R (Santiago de Compostela)

IV_jornadasJa fa dies que han anunciat les VI Jornadas de usuarios de R però fins ara no he pogut publicar-ho. Aquest any se celebraran a Santiago de Compostela el 23 i 24 d’octubre de 2014.

Com en les darreres jornades hi ha la modalitat de presentació oral (15 min.), presentació breu (5 min.) i tallers (2h).

El preu és gratuït. També hi ha l’opció de l’assistència a distància via streaming. (Suposo que el Xavi de Pedro deu estar preparant això).

Les dates importants són:

 • 31/07: data límit d’enviament de treballs per a la seva avaluació
 • 31/07: fi d’acceptació de proposta de tallers
 • 15/09: notificació d’acceptació als treballs i dels tallers
 • 23-24/10: celebració de les jornades

Per més detalls consultar la pàgina oficial.

 

%d bloggers like this: